Jukajan historia

Aiemmin Jukajaksi nimetty alue piti sisällään 1500-luvulta aina 1700-luvulle saakka Jokikylän, Kasinkylän ja Jokiperän lisäki myös Jokisalon, Kylänpään, Keskikylän ja Pukkalan kylät. Aikaisemmin Jukajasta käytettiin monia muitakin nimityksiä kuten Jukoijby, Jukaja By, Juckaiaby, Jokiois ja Jockiois.